ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลนักเรียน ที่จบ ม.3 ที่เรียนต่อ 2566

ข้อมูลนักเรียน ที่จบ ม.3 2566
ดูรายละเอียด โรงเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
ราชสีมาวิทยาลัย 664 0 664
สุรนารีวิทยา 0 735 735
บุญวัฒนา 320 310 630
มหิศราธิบดี 70 85 155
โคราชพิทยาคม 14 13 27
สุรธรรมพิทักษ์ 236 209 445
สุรนารีวิทยา 2 61 111 172
พุดซาพิทยาคม 18 8 26
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 121 269 390
บุญวัฒนา 2 20 11 31
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 158 168 326
โนนสูงศรีธานี 220 292 512
ศรีสุขวิทยา 11 16 27
ธารปราสาทเพชรวิทยา 56 20 76
จักราชวิทยา 173 243 416
โชคชัยสามัคคี 258 329 587
เมืองพลับพลาพิทยาคม 45 34 79
ห้วยแถลงพิทยาคม 131 168 299
หนองบุญมากประสงค์วิทยา 47 48 95
ท่าช้างราษฏร์บำรุง 54 55 109
จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 27 20 47
โนนสมบูรณ์วิทยา 48 53 101
เสิงสาง 79 104 183
ปักธงชัยประชานิรมิต 177 288 465
สมเด็จพระธีรญาณมุนี 27 22 49
หนองน้ำใสพิทยาคม 31 50 81
ปากช่อง 172 281 453
มัธยมวชิราลงกรณวราราม 46 61 107
มัธยมด่านขุนทด 89 142 231
หนองกราดวัฒนา 22 18 40
หนองบัวละครวิทยา 11 16 27
ขามสะแกแสง 84 102 186
ขามทะเลสอวิทยา 64 87 151
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 18 20 38
เมืองคง 138 194 332
เทพาลัย 16 18 34
บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 55 53 108
เกล็ดลิ้นวิทยา 57 64 121
บึงพะไล 28 32 60
แก้งสนามนางพิทยาคม 3 3 6
สีดาวิทยา 61 71 132
หันห้วยทรายพิทยาคม 4 9 13
พิมายวิทยา 265 352 617
พิมายดำรงวิทยาคม 24 26 50
นิคมพิมายศึกษา 50 46 96
ชุมพวงศึกษา 89 151 240
ภู่วิทยา 34 41 75
มิตรภาพวิทยา 6 7 13
กระเบื้องนอกพิทยาคม 3 9 12
ลำทะเมนไชยพิทยาคม 18 32 50