ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

รหัส SMIS โรงเรียน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม
สพฐ. จัดหาเอง/จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด สพฐ. จัดหาเอง/บริจาค ใช้ได้ ชำรุด
30012001 ราชสีมาวิทยาลัย   50  230  230  280  50  50  50 
30012002 สุรนารีวิทยา   688  688  688  145  145  145 
30012003 บุญวัฒนา   250  250  250  113  113  113 
30012004 มหิศราธิบดี   123  120  123  45  35  10  45 
30012005 โคราชพิทยาคม   80  80  80  20  20  20 
30012006 สุรธรรมพิทักษ์   41  333  323  51  374  135  135  141 
30012007 สุรนารีวิทยา ๒   68  141  165  34  209  30  28  30 
30012008 พุดซาพิทยาคม   19  27  27 
30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา   226  216  10  226  30  25  30 
30012011 บุญวัฒนา 2   40  10  47  50  14  19  22 
30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์   201  206  206  35  35  35 
30012014 โนนสูงศรีธานี   340  311  29  340  31  31  31 
30012015 ศรีสุขวิทยา   33  48  81  81  12  12  12 
30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา   40  30  10  40  10  10  10 
30022001 จักราชวิทยา   80  135  200  15  215  30  30  30 
30022006 โชคชัยสามัคคี   68  68  68  32  32  32 
30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม   22  20  41  42  10  10 
30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม   51  230  261  20  281  30  32  32 
30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา   79  73  79  12  12  12 
30022013 ท่าช้างราษฎร์บำรุง   86  85  86  11  11 
30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา   90  60  30  90  10  10 
30032009 เสิงสาง   152  124  28  152  30  18  12  30 
30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต   320  290  30  320  80  75  80 
30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี   115  105  10  115  18  18  18 
30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม   25  23  43  48  15  16  16 
30042012 ปากช่อง   250  250  250  80  80  80 
30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม   21  133  130  24  154  13  20  20 
30052001 มัธยมด่านขุนทด   100  400  400  10  500  60  50  10  60 
30052002 หนองกราดวัฒนา   10  20  25  30  10  10  10 
30052005 หนองบัวละครวิทยา   28  23  28 
30052010 ขามสะแกแสง   70  70  70  35  36  36 
30052011 ขามทะเลสอวิทยา   40  73  101  12  113  17  14  17 
30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   35  10  35  15  45 
30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   21  22  23  20  43 
30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   21  22  23  20  43 
30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2   21  22  23  20  43 
30062001 เมืองคง   47  120  120  47  167  40  36  40 
30062003 เทพาลัย  
30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   30  60  90  90  10  10  10 
30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา   33  30  33 
30062009 บึงพะไล   31  14  22  23  45 
30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม   10  10  10 
30062013 สีดาวิทยา   10  112  112  10  122 
30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม   20  30  30  15  50 
30072005 พิมายดำรงวิทยาคม   25  87  82  112  11  16  16 
30072006 นิคมพิมายศึกษา   30  70  70  30  100  20  20  30  10  40 
30072007 ชุมพวงศึกษา   158  150  158  27  17  10  27 
30072010 ภู่วิทยา   36  80  65  15  116  10  10 
30072011 มิตรภาพวิทยา   10  13  17 
30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม   80  60  20  80  11  14  15