ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลนักเรียน ที่จบ ม.3 ที่เรียนต่อ 2563

ข้อมูลนักเรียน ที่จบ ม.3 2563
ดูรายละเอียด โรงเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
ราชสีมาวิทยาลัย 725 0 725
สุรนารีวิทยา 0 732 732
บุญวัฒนา 301 284 585
มหิศราธิบดี 77 61 138
โคราชพิทยาคม 14 29 43
สุรธรรมพิทักษ์ 207 231 438
สุรนารีวิทยา 2 71 120 191
พุดซาพิทยาคม 15 9 24
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 73 253 326
บุญวัฒนา 2 25 24 49
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 144 181 325
โนนสูงศรีธานี 257 334 591
ศรีสุขวิทยา 18 26 44
ธารปราสาทเพชรวิทยา 28 32 60
จักราชวิทยา 166 217 383
โชคชัยสามัคคี 280 316 596
เมืองพลับพลาพิทยาคม 25 25 50
ห้วยแถลงพิทยาคม 133 157 290
หนองบุญมากประสงค์วิทยา 37 51 88
ท่าช้างราษฏร์บำรุง 74 47 121
จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 23 20 43
โนนสมบูรณ์วิทยา 71 65 136
เสิงสาง 80 115 195
ปักธงชัยประชานิรมิต 165 247 412
สมเด็จพระธีรญาณมุนี 18 26 44
หนองน้ำใสพิทยาคม 24 42 66
ปากช่อง 179 290 469
มัธยมวชิราลงกรณวราราม 38 59 97
มัธยมด่านขุนทด 65 91 156
หนองกราดวัฒนา 26 14 40
หนองบัวละครวิทยา 13 8 21
ขามสะแกแสง 68 98 166
ขามทะเลสอวิทยา 38 79 117
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 21 24 45
เมืองคง 147 193 340
เทพาลัย 9 21 30
บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 49 73 122
เกล็ดลิ้นวิทยา 44 69 113
บึงพะไล 23 34 57
แก้งสนามนางพิทยาคม 11 12 23
สีดาวิทยา 99 97 196
หันห้วยทรายพิทยาคม 10 13 23
พิมายวิทยา 236 345 581
พิมายดำรงวิทยาคม 36 44 80
นิคมพิมายศึกษา 51 55 106
ชุมพวงศึกษา 90 138 228
ภู่วิทยา 40 60 100
มิตรภาพวิทยา 10 18 28
กระเบื้องนอกพิทยาคม 10 11 21
ลำทะเมนไชยพิทยาคม 23 44 67