ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลนักเรียน ที่จบ ม.3 ที่เรียนต่อ 2562

ข้อมูลนักเรียน ที่จบ ม.3 2562
ดูรายละเอียด โรงเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
ราชสีมาวิทยาลัย 699 0 699
สุรนารีวิทยา 0 753 753
บุญวัฒนา 319 322 641
มหิศราธิบดี 69 77 146
โคราชพิทยาคม 12 37 49
สุรธรรมพิทักษ์ 261 276 537
สุรนารีวิทยา 2 73 125 198
พุดซาพิทยาคม 24 10 34
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 112 253 365
บุญวัฒนา 2 28 29 57
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 144 194 338
โนนสูงศรีธานี 246 311 557
ศรีสุขวิทยา 25 33 58
ธารปราสาทเพชรวิทยา 28 40 68
จักราชวิทยา 150 250 400
โชคชัยสามัคคี 260 309 569
เมืองพลับพลาพิทยาคม 31 29 60
ห้วยแถลงพิทยาคม 105 153 258
หนองบุญมากประสงค์วิทยา 44 41 85
ท่าช้างราษฏร์บำรุง 58 56 114
จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 23 24 47
โนนสมบูรณ์วิทยา 63 86 149
เสิงสาง 84 113 197
ปักธงชัยประชานิรมิต 162 286 448
สมเด็จพระธีรญาณมุนี 29 28 57
หนองน้ำใสพิทยาคม 42 55 97
ปากช่อง 224 311 535
มัธยมวชิราลงกรณวราราม 52 57 109
มัธยมด่านขุนทด 65 109 174
หนองกราดวัฒนา 36 28 64
หนองบัวละครวิทยา 10 11 21
ขามสะแกแสง 79 111 190
ขามทะเลสอวิทยา 55 80 135
บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 16 26 42
เมืองคง 141 194 335
เทพาลัย 22 21 43
บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 57 53 110
เกล็ดลิ้นวิทยา 53 62 115
บึงพะไล 26 27 53
แก้งสนามนางพิทยาคม 3 8 11
สีดาวิทยา 87 95 182
หันห้วยทรายพิทยาคม 11 5 16
พิมายวิทยา 279 358 637
พิมายดำรงวิทยาคม 31 51 82
นิคมพิมายศึกษา 75 68 143
ชุมพวงศึกษา 70 147 217
ภู่วิทยา 39 48 87
มิตรภาพวิทยา 17 4 21
กระเบื้องนอกพิทยาคม 17 11 28
ลำทะเมนไชยพิทยาคม 22 53 75