ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

นักเรียนจำนวน ทั้งหมด

นักเรียนจำนวน ทั้งหมด

SMIS โรงเรียน อำเภอ จำนวนนักเรียน
30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม แก้งสนามนาง 51
30012008 พุดซาพิทยาคม เมืองนครราชสีมา 90
30072011 มิตรภาพวิทยา โนนแดง 93
30072012 กระเบื้องนอกพิทยาคม เมืองยาง 100
30062003 เทพาลัย คง 150
30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม ประทาย 155
30052005 หนองบัวละครวิทยา ด่านขุนทด 174
30012005 โคราชพิทยาคม เมืองนครราชสีมา 189
30052002 หนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด 191
30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พระทองคำ 213
30012015 ศรีสุขวิทยา โนนสูง 230
30012011 บุญวัฒนา 2 เมืองนครราชสีมา 248
30062009 บึงพะไล แก้งสนามนาง 330
30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี ปักธงชัย 345
30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม ห้วยแถลง 358
30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี 398
30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา โนนสูง 431
30072005 พิมายดำรงวิทยาคม พิมาย 506
30072006 นิคมพิมายศึกษา พิมาย 523
30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม ลำทะเมนชัย 552
30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ 632
30022013 ท่าช้างราษฎร์บำรุง เฉลิมพระเกียรติ 659
30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม สีคิ้ว 716
30072010 ภู่วิทยา โนนแดง 755
30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม 771
30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา หนองบุญมาก 819
30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา เสิงสาง 829
30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม ปากช่อง 860
30012007 สุรนารีวิทยา ๒ เมืองนครราชสีมา 877
30062013 สีดาวิทยา สีดา 895
30012004 มหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา 902
30052011 ขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ 967
30052010 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 1,314
30032009 เสิงสาง เสิงสาง 1,690
30072007 ชุมพวงศึกษา ชุมพวง 1,701
30052001 มัธยมด่านขุนทด ด่านขุนทด 2,089
30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม ห้วยแถลง 2,195
30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ เมืองนครราชสีมา 2,223
30062001 เมืองคง คง 2,367
30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา 2,369
30022001 จักราชวิทยา จักราช 2,480
30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต ปักธงชัย 2,711
30012006 สุรธรรมพิทักษ์ เมืองนครราชสีมา 2,776
30042012 ปากช่อง ปากช่อง 3,037
30012014 โนนสูงศรีธานี โนนสูง 3,146
30022006 โชคชัยสามัคคี โชคชัย 3,159
30072004 พิมายวิทยา พิมาย 3,567
30012003 บุญวัฒนา เมืองนครราชสีมา 3,834
30012001 ราชสีมาวิทยาลัย เมืองนครราชสีมา 4,103
30012002 สุรนารีวิทยา เมืองนครราชสีมา 4,280

พิกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย