ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

นักเรียนจำนวน 1 - 499 คน

นักเรียนจำนวน 1 - 499 คน

SMIS โรงเรียน อำเภอ จำนวนนักเรียน
30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม แก้งสนามนาง 51
30012008 พุดซาพิทยาคม เมืองนครราชสีมา 90
30072011 มิตรภาพวิทยา โนนแดง 93
30072012 กระเบื้องนอกพิทยาคม เมืองยาง 100
30062003 เทพาลัย คง 150
30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม ประทาย 155
30052005 หนองบัวละครวิทยา ด่านขุนทด 174
30012005 โคราชพิทยาคม เมืองนครราชสีมา 189
30052002 หนองกราดวัฒนา ด่านขุนทด 191
30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 พระทองคำ 213
30012015 ศรีสุขวิทยา โนนสูง 230
30012011 บุญวัฒนา 2 เมืองนครราชสีมา 248
30062009 บึงพะไล แก้งสนามนาง 330
30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี ปักธงชัย 345
30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม ห้วยแถลง 358
30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา ครบุรี 398
30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา โนนสูง 431

พิกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย