ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

นักเรียนจำนวน 500 - 1,499 คน

นักเรียนจำนวน 500 - 1,499 คน

SMIS โรงเรียน อำเภอ จำนวนนักเรียน
30072005 พิมายดำรงวิทยาคม พิมาย 506
30072006 นิคมพิมายศึกษา พิมาย 523
30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม ลำทะเมนชัย 552
30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา บัวใหญ่ 632
30022013 ท่าช้างราษฎร์บำรุง เฉลิมพระเกียรติ 659
30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม สีคิ้ว 716
30072010 ภู่วิทยา โนนแดง 755
30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ บ้านเหลื่อม 771
30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา หนองบุญมาก 819
30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา เสิงสาง 829
30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม ปากช่อง 860
30012007 สุรนารีวิทยา ๒ เมืองนครราชสีมา 877
30062013 สีดาวิทยา สีดา 895
30012004 มหิศราธิบดี เมืองนครราชสีมา 902
30052011 ขามทะเลสอวิทยา ขามทะเลสอ 967
30052010 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง 1,314

พิกัดโรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย